4 nieuwe visiteauto’s voor huisartsenposten in regio Arnhem

Op 19 december jl. heeft Eric Scheppink, directeur van Onze Huisartsen, de sleutels van 4 nieuwe visiteauto’s voor de huisartsenposten in ontvangst genomen.

Nieuwe visiteauto's
De nieuwe Volvo’s vervangen de huidige auto’s en zijn uitgerust met de benodigde apparatuur. In spoedgevallen is het van belang dat de huisarts snel ter plaatse is en medische hulp kan bieden. Een dienstauto met medische uitrusting en een goed opgeleide chauffeur zijn daarbij onmisbaar.
De huisartsendienst regio Arnhem beschikt over felgele visiteauto’s met striping.
Deze auto’s worden ingezet om patiënten te bezoeken, die om medische redenen niet naar de huisartsenpost kunnen komen. De auto’s zijn uitgerust met professionele medische apparatuur, zoals zuurstof, AED (automatische externe defibrillator) en een uitgebreide verzameling medicamenten. Zo kan de arts deskundig acute hulp verlenen.

Met de overhandiging is tevens de samenwerking met Meditaxi opnieuw voor 4 jaar
bekrachtigd. Meditaxi is gespecialiseerd in het vervoer en de assistentie van de
visiterende huisarts.

Het team van de huisartsenpost bestaat uit huisartsen, triagisten, physician
assistenten en chauffeurs. Samen zorgen ze er voor dat mensen, die ’s avonds, ’s
nachts of in het weekend met spoed medische hulp nodig hebben, goed worden
geholpen.

Eerst bellen
Mocht u buiten kantoortijden met spoed een huisarts nodig hebben, bel dan altijd
eerst met de huisartsenpost via het centrale nummer 0900-1598. De triagist die u
aan de telefoon krijgt stelt vragen en bepaalt hoe dringend de zorgvraag is. Ze
noteert uw gegevens en geeft advies. Als het nodig is, maakt zij een afspraak bij één
van de huisartsenposten. Ook kan zij een visite van de dienstdoende huisarts
inplannen of de huisarts vragen u terug te bellen.