BeterDichtbij wordt gekoppeld aan huisartseninformatiesysteem

De app BeterDichtbij wordt gekoppeld aan het huisartsinformatiesysteem Medicom van PharmaPartners, zodat huisartsen hun patiënten voortaan eenvoudig vanuit het dossier kunnen aanmelden voor de app en automatisch informatie met hen delen. Dit sluit aan bij het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om burgers meer inzage te geven in hun eigen medische gegevens.

Verbeteren toegankelijkheid
Via de app BeterDichtbij kunnen patiënten vragen stellen aan en foto’s delen met hun specialist en huisarts, onderzoekuitslagen doorkrijgen en informatie van Thuisarts.nl raadplegen. Door het realiseren van een directe koppeling met huisartsinformatiesysteem Medicom dragen PharmaPartners en BeterDichtbij naar eigen zeggen bij aan het "verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg".

De komende periode wordt de eerste stap van de samenwerking zichtbaar voor de huisartsenpraktijken die Medicom gebruiken. Zij krijgen een zogenoemde single sign-on in Medicom – een knop in het dossier waarmee ze direct naar de juiste patiënt in BeterDichtbij gaan. Vervolgens wordt bekeken welke informatie uit het huisartsinformatiesysteem (HIS) getoond kan worden aan de patiënt in de BeterDichtbij-app. Op basis van praktijkervaring en feedback van huisartsen bekijken PharmaPartners en BeterDichtbij hoe de koppeling tussen beide diensten verder kan worden verbeterd en uitgebreid.

Poortwachter
Samenwerken met HIS-leverancier PharmaPartners is erg belangrijk, zegt Sander Bijl, oprichter van BeterDichtbij. "In Nederland heeft de huisarts een belangrijke rol als poortwachter en eerste aanspreekpunt voor mensen met een zorgvraag. Daarmee is de huisarts vaak het belangrijkste contact voor de patiënt. PharmaPartners is met Medicom marktleider in huisartsinformatiesystemen en daarmee voor ons de ideale samenwerkingspartner. Dat zij deze directe koppeling met BeterDichtbij willen realiseren, laat zien dat zij net als wij de ambitie hebben om de huisartsenzorg efficiënter en beter te maken met slimme en veilige technologische oplossingen."

Piet Hein Knoop, managing director E-health bij PharmaPartners: “Een groot deel van de patiënten beweegt tussen de eerste en tweede lijn. Met deze integratie ondersteunen we dat zorgproces. Wanneer de huisarts een patiënt naar de specialist in het ziekenhuis verwijst, kan de medisch specialist de patiënt direct aanmelden voor BeterDichtbij. De patiënt kan zo eenvoudig contact houden met al zijn zorgverleners. Met de koppeling geven we invulling aan een wens van onze klanten.”

Verzelfstandigd
BeterDichtbij is geïnitieerd door de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en sinds 1 januari 2018 verzelfstandigd, waardoor de dienst beschikbaar kwam voor alle zorgorganisaties in Nederland. In ongeveer anderhalf jaar zijn al tientallen huisartsenpraktijken en twaalf ziekenhuizen aangesloten op BeterDichtbij. Recent is de content van Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) geïntegreerd in BeterDichtbij. Verder wordt er gewerkt aan een koppeling met bestaande systemen zoals elektronische patiëntendossiers (EPD) en HIS’sen.

Klik hier voor het orginele artikel.