Haal- en brengservice naar huisarts zorgt voor positieve 'vibe'

Patiënten die zelf niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, ophalen en weer thuisbrengen. Sinds 1 maart probeert huisarts Edwin Brugman het in zijn praktijk uit.

1e haal- en brengdienst in Nederland

“Het mooiste is als straks alle huisartsen in Zevenaar deze service aanbieden”, zegt Edwin Brugman. Hoewel de pilot nog maar net is gestart, zijn de eerste reacties zo positief dat de huisarts al verder in de toekomst kijkt. “Wat wij doen, is niet eens zo bijzonder. Het enige is, dat geen enkele andere huisarts in Nederland dit tot nu toe aanbiedt.”

Vrijwilligers als chauffeur

De pilot houdt in dat patiënten die niet zelf naar de praktijk kunnen komen, door een vrijwilliger van huis worden opgehaald. Na het consult brengt diezelfde vrijwilliger de patiënt ook weer thuis, eventueel met een tussenstop bij de apotheek om de medicijnen op te halen of bijvoorbeeld bij het laboratorium om bloed te prikken. Maar ook als een bezoekje aan de fysiotherapeut nodig is, rijdt de vrijwilliger met de patiënt daar naartoe.

Auto van de praktijk

“Soms gebeuren er dingen niet, omdat er geen mantelzorger is die de patiënt kan brengen. Of omdat iemands zoon of dochter geen mogelijkheden ziet om iets te regelen”, vertelt Edwin Brugman over de aanleiding van de pilot. Omdat de praktijk voor het afleggen van visites toch over een eigen auto beschikt, die bovendien een groot deel van de dag werkloos voor de deur staat, was het idee van de haal- en brengservice snel geboren.

Vijf dagen gaat lukken

Inmiddels bezoeken zo’n 10 patiënten per week op deze wijze de praktijk van Edwin Brugman. “Terwijl we nog maar een paar weken bezig zijn en onze patiënten pas eind deze week een brief hierover op de deurmat krijgen.” Om de service aan te kondigen, bracht de Zevenaarse huisarts de lokale thuiszorgorganisaties op de hoogte en zorgde hij voor een protocol dat de assistentes kunnen gebruiken bij het herkennen van iemands vervoersprobleem. De vrijwilligers wierf hij met een poster op de deur, een advertentie en een bericht op de website. “Op dit moment hebben we drie vrijwilligers, die ieder een dag rijden. We streven naar een dekking van vijf dagen, het ziet ernaar uit dat dit lukt.”

Reacties zijn lovend

Financieel gewin levert de nieuwe service niet op. Maar daar gaat het ook niet om, benadrukt de huisarts. “De service levert een enorm positieve sfeer richting de praktijk op. Huisartsen zijn vaak negatief in het beeld, maar dit zorgt juist eens voor een positieve vibe!” De reacties zijn dan ook stuk voor stuk lovend. “Niet alleen van de patiënten zelf, óók hun familie reageert positief”, aldus Edwin Brugman.

Gratis voor de patiënt

Voor de patiënten is de service gratis. Edwin Brugman ziet in de haal- en brengdienst bovendien een stuk flexibiliteit, omdat met de patiënt wordt afgesproken wanneer deze wordt opgehaald en thuisgebracht. Bij alternatieve vervoersmiddelen, zoals de Plusbus of het vervoer via Caleidoz, is die flexibiliteit (vanzelfsprekend) een stuk minder. En een voordeel voor de huisarts zelf? Door de service wordt het aantal visites minder. “Een onderzoek in de praktijk is bovendien altijd beter dan in iemands slaapkamer.”

Evaluatie over half jaar

Over een half jaar wordt de pilot geëvalueerd. Dan bepaalt de HAGRO (huisartsengroep Zevenaar) of de service bij alle huisartsen in Zevenaar wordt ingezet.