Huisartsendienst Arnhem weer voor drie jaar gecertificeerd!

Eind november is door de Dekra een audit uitgevoerd voor de verlengingscertificering van HKZ. Deze is succesvol afgerond. Er is geen enkele tekortkoming  aangetroffen. Een geweldige prestatie, waarvoor wij alle betrokkenen hartelijk willen bedanken voor hun inzet!

De Dekra heeft de volgende processen doorgelicht:

  • Beleid, jaarplan;
  • Medische apparatuur;
  • Personeel en opleiding;
  • Huisvesting en automatisering;
  • Documentbeheer;
  • Interne communicatie;
  • Verbeterproces en overig administratie;
  • Patiëntenzorg en behandelen.

Hiervoor zijn eind 2016 het kantoor van Onze Huisartsen in Velp, de post Velp, de post Arnhem-Zuid en de meldkamer bezocht. De auditor merkte op dat de organisatie dit jaar weer grote stappen heeft gezet en ziet duidelijk verbanden in de organisatie Onze Huisartsen ontstaan. Tevens viel hem de grote betrokkenheid op van de medewerkers (inclusief huisartsen) binnen deze organisatie.