Strategie Tweedaagse, 14-15 september 2016

Onze Huisartsen is ontstaan door een fusie tussen de Huisartsenvereniging Arnhem en omgeving (HVA), de Zorggroep Arnhem en de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA). In het proces naar het opstellen van een toekomstgericht meerjarenplan wil Onze Huisartsen haar leden equiperen, zodat zij goed geïnformeerd kunnen anticiperen op de snelle en veelomvattende ontwikkelingen in de huisartsenzorg.

Onder begeleiding van het Jan van Es Instituut heeft een grote groep gemotiveerde en enthousiaste huisartsen, nagedacht over de toekomst van de regionale huisartsenzorg. Door inspiratie ontstond verbondenheid en in de toekomst mag er ruimte komen voor ondernemen naast het ondersteunen van de huisartsen.

 

De tweedaagse bijeenkomst werd bezocht door ruim dertig – bestuurlijk betrokken – huisartsen, plus bestuur en management van Onze Huisartsen. Het doel van de tweedaagse was de deelnemers nader te informeren over externe ontwikkelingen en uit te nodigen positie te kiezen in de nieuwe dynamiek.