Privacy van patiëntgegevens

De vraag hoe moet worden omgegaan met de privacy van patiëntgegevens komt steeds vaker in het nieuws. Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw eigen medisch dossier. Daarnaast mag u een bepaald medicijn of een behandeling weigeren en heeft u recht op een second opinion.

Patiënt krijgt zeggenschap over het elektronisch dossier

Op dit moment heeft de patiënt weinig controle over het eigen elektronisch dossier. De Eerste Kamer ging afgelopen dinsdag akkoord met het voorstel van minister Edith Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centraal in het voorstel staat het beter omgaan met het elektrisch uitwisselen van medische gegevens.

Een huisarts en apotheek wisselen medische dossiers vaak elektronisch uit. Niet alleen deze zorgverleners hebben toegang tot het medische dossier, maar ook tussen andere zorgverleners worden de gegevens uitgewisseld. Schippers wil dat iedereen zelf kan bepalen welke informatie digitaal wordt gedeeld en met wie.

Vanaf het moment dat de wet in werking treedt, hebben zorgverleners nog drie jaar de tijd om hun systemen aan te passen, zodat de toestemming van patiënten voor de uitwisseling van gegevens goed is geregeld. Bedrijfsartsen en zorgverzekeraars hebben geen inzage in deze documenten.