TOP voor kinderen!

Met ingang van 1 september aanstaande verzorgt ‘TOP voor kinderen’ (Team voor Ontlastings- en Plasproblemen) de zorg voor kinderen vanaf 5 jaar met problemen op dit gebied. Deze zorg vindt dan niet meer plaats in Rijnstate. TOP heeft een contract met alle zorgverzekeraars en de zorgkosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Toegevoegde waarde voor de regio
Gezien de maatschappelijke tendens om meer zorg vanuit de eerste lijn aan te bieden en minder vanuit de tweede lijn, hebben Rijnstate en Team Incontinentie Kindergeneeskunde (TIKA) de keuze gemaakt om hier proactief op in te spelen. Dat betekent dat deze specifieke zorg vanaf 1 september op de voor huisartsen vertrouwde wijze wordt aangeboden door het eerstelijns behandelcentrum ‘TOP voor kinderen’: Team voor Ontlastings- en Plasproblemen. De zorg voor kinderen vanaf 5 jaar met ontlastings- en plasproblemen vindt vanaf 1 september 2019 dan niet meer plaats in Rijnstate.

Twee locaties
De zorg zal geboden worden in samenwerking met Huisartspraktijk Zainalabedin en Huisartspraktijk Aghabozorg op twee locaties in de regio met een vast team bestaande uit;

  • Eveline Leijn, kinderarts
  • Mw. Marloes Deterink urotherapeut en urologieverpleegkundige
  • Mw. Marleen Velderman, urotherapeut en sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Annemarie Wolbrink, physician assistant i.o.

Arnhem: Gezondheidscentrum ’t Duifje. Oude Huissenseweg 4 Arnhem
Zevenaar: Gezondheidscentrum Lentemorgen. Hooge Bongert 1A Zevenaar

Kwaliteit
Wij denken met deze keuze de kwaliteit van zorg te borgen en zelfs te verbeteren. Daarnaast zien we een extra voordeel, want door deze zorg buiten het ziekenhuis aan te bieden zien kinderen dat ze niet ziek zijn, maar dat zij slechts een vaardigheid missen waarin TOP voor kinderen hen gaat ondersteunen. 

Overgangsregeling
De patiënten die nog in behandeling zijn binnen Rijnstate worden in afstemming met ouders en/of patiënt overgedragen aan TOP. De ouders / patiënt kunnen voor een andere zorgverlener kiezen. Hiervoor moeten zij contact met hun eigen huisarts opnemen voor een nieuwe verwijzing. In augustus ontvangen de huisartsen de contactgegevens van Top voor kinderen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de Polikliniek Kindergeneeskunde te Rijnstate:

Tel: 088-005 7782 of via mail: kinderpoli@rijnstate.nl