Samenwerking

De samenwerkingsovereenkomst Acute GGZ is tot stand gekomen in samenwerking met de crisisdiensten van Pro Persona, GGNet en Rijnstate. Het doel van deze samenwerking is een veilige, vriendelijke en effectieve zorgverlening voor de patiënt in crisis op het gebied van GGZ. De gedeelde verantwoordelijkheid is het uitgangspunt. Onze Huisartsen neemt ook deel aan andere lokale en regionale overlegorganen Acute GGZ om de zorg voor de patiënt in de keten inzichtelijk te houden.

Platform Suïcidepreventie Regio Arnhem

Het Platform Suïcidepreventie Regio Arnhem is een samenwerking tussen Rijnstate, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, IrisZorg, Pro Persona, Onze Huisartsen en de politie. Dit platform reikt handvatten aan voor de herkenning van suïcidaal gedrag en leert hoe professionals hiermee omgaan. Het doel van deze samenwerking is het aantal suïcides te verminderen en de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren.

Afspraken consultatie GGZ regio Arnhem
Afspraken verwijzen terugverwijzen en ontslag GGZ regio Arnhem

Data Overlegtafel GGZ Arnhem 2023

De data van de Overlegtafel GGZ Arnhem zijn gepland. De data zijn:

 • 14 september 2023
 • 21 september 2023
 • 5 oktober 2023
 • 12 oktober 2023
 • 19 oktober 2023
 • 2 november 2023
 • 9 november 2023
 • 16 november 2023
 • 23 november 2023
 • 7 december 2023
 • 14 december 2023

De Overlegtafel heeft een vast moment voor overleg. Dat is op een donderdag van 15:30 tot 16:00 uur. 

Werkwijze Overlegtafel Arnhem
Aanmeldformulier casus Overlegtafel GGZ Arnhem

Landelijke Standaarden en Richtlijnen

NHG standaarden
LESA richtlijnen
GGZ richtlijnen
Trimbos zorgpaden
Landelijke vereniging POH GGZ
Artsenfederatie KNMG