Diensten

Huisartsenpraktijken kunnen bij Ketenzorg Arnhem van de volgende diensten gebruik maken.

1. Begeleiding, advisering en rapportage

 • Jaarlijkse kwaliteitsrapportage m.b.t. proces- en uitkomstindicatoren.
 • Advies/begeleiding van praktijkconsulent en kaderarts (inhoudelijke vragen, organisatie van zorg, implementatie richtlijnen en werken met ICT.

2. Aanvullende zorg door kaderarts en praktijkconsulent (op verzoek van
    huisartsenpraktijk)

 • Expertise praktijkorganisatie en inhoudelijke ondersteuning.
 • Consultatie van de kaderarts via VIPLive.
 • Ondersteuning bij netwerkopbouw in de regio/rondom praktijk.
 • Regionale overleggen/afspraken eerste-tweede lijn.

3. Beschikking over extra ICT mogelijkheden

 • Rapportages die de kwaliteit van zorg kunnen verhogen binnen Calculus VIP Live, bijvoorbeeld de oproepagenda.
 • E-health voor de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld digitale vragenlijsten, digitale consultatie en OZO Verbindzorg.

4. Opleidingen

 • Opleidingsaanbod voor assistentes, POH en huisarts o.a. in samenwerking met de WDH.

5. Innovatie en juiste zorg op juiste plek projecten

 • Projecten eerste lijn, bijvoorbeeld integraal model persoonsgericht werken, positieve gezondheid en regionale afspraken met tweede lijn en andere paramedici.
 • LEAN in de huisartsenpraktijk.
 • Onze Huisartsen legt verbinding tussen huisartsenzorg en aanbieders van leefstijlinterventies.

6. Patiënten informatie

 • Informatie voor patiënten over ketenzorg op onze website.
 • Meetwaardenboekjes voor DM en CVRM ketenzorgpatiënten.