Optometrie eerstelijn

Samen met de oogartsen van Rijnstate en de optometristen uit de regio is afgesproken dat voor een aantal aandoeningen patiƫnten verwezen kunnen worden naar de optometrist in plaats van naar de oogarts.

De optometrist kan een deel van de zorg overnemen van oogartsen. Ingangsklachten waarbij naar de optometrist verwezen kan worden zijn:

  • het persisterend droge of rode oog,
  • screening glaucoom,
  • vermoeden refractiestoornis bij kinderen tussen 8-11 jaar of
  • bij geleidelijke visusdaling die door de huisarts niet te verklaren is.  

De oogarts heeft een wachttijd voor de poli van 6 maanden. Door inschakeling van de optometristen kunnen patiënten binnen twee weken terecht voor het benodigde onderzoek en advies ten aanzien van behandeling. Bij verwijzing naar de optometrist hoeft de patiënt niet zijn eigen risico aan te spreken, omdat behandeling plaats vindt in de 1e lijn.

Wat betekent dit voor de huisarts?

De verwijzing vindt plaats via VIP Calculus. Via VIP kan verwezen worden naar de deelnemende optometristen. De optometrist kan via VIP de terugkoppeling van zijn bevindingen doen, dit komt als edifact bericht terug in het HIS.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Patiënten worden verwezen naar de optometrist dichtbij huis, zonder wachttijd. Patiënten krijgen goede zorg tegen lagere kosten. Het eigen risico wordt niet belast.

Patïenten worden gebeld door de optometrist voor een afspraak. De afspraak wordt binnen 2 weken ingepland. De optometrist verricht het oogheelkundige onderzoek en geeft uitleg aan de patiënt over zijn bevindingen. Hij deelt met de patiënt wat zijn advies aan de huisarts is. Indien verwijzing naar de oogarts noodzakelijk is, verwijst de optometrist rechtstreeks door naar de oogarts.

Welke optometristen zijn gecontracteerd?

De volgende oogzorgpraktijken zijn gecontracteerd en voldoen aan alle scholings- en kwaliteitseisen die dit project als voorwaarden stelt.

Verdonk Optiek

Dieren

Oogzorgpraktijk 4D

Arnhem

Polman Opticiens

Velp

Polman Opticiens

Elst

Polman Opticiens

Huissen

Polman Opticiens

Oosterbeek

Van Wissing Optiek B.V.

Velp

Villa optica B.V.

Duiven

Holsboer optometrie

Arnhem

Oogzorg Thijssen

Bemmel

Van de Wetering optiek en optometrie

Duiven

Berendsen Optiek

Huissen

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Clary te Velde, manager Ketenzorg