Toekomstige zorgplanning

Toekomstige zorgplanning (TZP) is een onderdeel van de reguliere huisartsenzorg. De Leidraad proactieve zorgplanning biedt een handvat voor de toepassing in je praktijk. Voor het vastleggen en herkenbaar overdragen van behandelwensen en -grenzen werken we binnen onze regio met dit digitale format. Meer informatie lees je op www.palliaweb.nl.

Levens- en behandelwensen en -grenzen 

Als zorgverlener bespreek je tijdens het bezoek aan de patiënt de levens- en behandelwensen. Dit kan aan de hand van de Toolkit Advance Care Planning. Het gesprek over de behandelgrenzen wordt meestal gevoerd door een arts. Hoe je dit gesprek kunt opbouwen, lees in deze folder. Vraag bij start van het gesprek nog wel toestemming voor het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners en het aanmelden bij OZO verbindzorg.

Registratie in het HIS 

Registratie in het HIS vindt plaats onder Episode Verzoek of gesprek euthanasie ICPC A20 onder vermelding van Gesprek over behandelwens en levenseinde. Sla het ingevulde formulier of de wilsverklaring op onder deze episode.