Gezondheid

Samen werken aan een optimale situatie

Onze Huisartsen en haar partners in de ketenzorg bieden zorgprogramma’s voor patiënten met onder andere astma, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. U vindt hier informatie over de zorg die de huisartsen in onze regio aan u kunnen bieden.

Daarnaast bieden huisartsenpraktijken ondersteuning en zorg voor patiënten met een psychische aandoening. Meer informatie leest u op de pagina Geestelijke gezondheid.

Kwetsbare ouderen hebben speciale zorg nodig. Langer thuis wonen is zeker wenselijk, maar brengt andere zorgen met zich mee. Onze Huisartsen heeft een programma samengesteld om u te ondersteunen en begeleiden.

Gezond en vitaal ouder worden willen we allemaal. U kunt daar vaak zelf ook aandacht aan geven en proberen ziekte en ongemak buiten de deur te houden. Onze Huisartsen helpt u met het maken van relevante keuzes uit het gigantische aanbod aan gezondheidsinformatie.

Meer informatie?

Informatie over astma Informatie over COPD  Informatie over diabetes Informatie over hart- en vaatziekten