Chronische zorg

Is bij u een (verhoogde kans op een) chronische ziekte vastgesteld? Dan biedt Ketenzorg Arnhem u hulp en ondersteuning bij (het voorkomen van) deze ziekte. Dit wordt gedaan door het inzetten van zorgprogramma’s. Uw behandeling staat hierin centraal.

Uw chronische aandoening

Wanneer de diagnose diabetes, astma, COPD of een (verhoogde kans op) hart– of vaatziekte is gesteld, zullen een aantal zaken in uw dagelijks leven gaan veranderen. Ketenzorg Arnhem helpt u hier graag bij. Samen wordt er gekeken naar wat u nog wel kunt. Er wordt geadviseerd over hoe u met uw aandoening kunt omgaan en welke risico’s erbij komen kijken. Daarnaast kan er ondersteuning en begeleiding van zorgverleners worden ingezet.

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom is het van belang om te leren omgaan met uw aandoening en de risico’s te beperken. Voor meer informatie over uw aandoening klikt u op de blokken aan de rechterzijde. Ketenzorg Arnhem legt graag uit wat zij voor u kan betekenen.

Zorgprogramma

Mensen met een chronische ziekte hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma diabetes, astma, COPD of hart- of vaatziekte wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Aan de hand hiervan worden verschillende behandelaars ingezet. Belangrijk hierbij is dat hun werk goed op elkaar afgestemd wordt.

Deelname zorgprogramma

Wat biedt het zorgprogramma u?

  • Uw behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd;
  • Er wordt uitgegaan van uw persoonlijke situatie;
  • U heeft één aanspreekpunt voor het hele zorgprogramma.

Onze zorgverleners helpen u graag

Veel huisartsen in de regio Arnhem zijn aangesloten bij Ketenzorg Arnhem. Deze groep van samenwerkende zorgverleners streeft naar kwalitatief goed gestructureerde zorg aan mensen met een chronische ziekte.

Welke zorgverleners staan klaar voor u?

  • Uw huisarts;
  • Uw praktijkondersteuner;
  • De doktersassistente;
  • Eventueel gespecialiseerde hulpverleners.

De praktijkondersteuner is nieuw in de praktijk. Zij is uw centrale aanspreekpunt, coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft u voorlichting en onderhoudt de controle-afspraken met u.

Wat zijn de kosten van het zorgprogramma?

Ketenzorg Arnhem en de betrokken zorgverleners hebben afspraken met uw zorgverzekering over de betaling van uw behandeling. Kosten uit het wettelijk eigen risico, zoals medicatie en laboratorium-onderzoek, moet u zelf betalen; andere kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed. 

Uw gegevens

Het zorgprogramma heeft als doel goede zorg te leveren ter verbetering van uw gezondheid. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen stellen behandelaars vragen en wordt er onderzoek gedaan. Alle informatie wordt verzameld in uw dossier. De zorgverleners handelen volgens de privacywetten en regels. Uw gegevens worden alleen gedeeld tussen zorgverleners wanneer u hier toestemming voor geeft. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld dit dan bij uw huisarts.

Stoppen met roken

Roken is slecht voor uw gezondheid, helemaal wanneer u chronisch ziek bent. Het schadelijke effect van roken is vele malen groter wanneer u diabetes, astma, COPD of hart- en vaatziekten heeft. Daarom is het van groot belang te stoppen met roken. Heeft u hier moeite mee? Vraag uw huisarts om hulp. Onder begeleiding stoppen met roken is bewezen effectiever dan zelf stoppen.

Contactpersoon

Uw huisarts of praktijkondersteuner is uw contactpersoon. Voor spoed buiten openingstijden belt u met de huisartsenpost, via 026 - 389 96 96.

Meer informatie?

Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Longfonds  Diabetesvereniging Nederland  Platform Vitale Vaten  Hartstichting