Overige zorg

Ketenzorg Arnhem heeft samen met alle betrokken zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten afspraken gemaakt over de verbetering van de chronische patiëntenzorg. De basis van deze zorg wordt gevormd door verschillende zorgprogramma's.

Er zijn diverse zorgprogramma's ontwikkeld, waaronder voor ouderenzorg en geestelijke gezond-heidszorg.

Kenmerkend voor de programma's is dat ze uitgaan van de persoonlijke situatie van de patiënt en dat ze op een gestructureerde manier aangeven hoe de zorg bij een bepaald ziektebeeld moet worden uitgevoerd. Welke zorg wanneer en hoe geleverd moet worden, staat duidelijk beschreven. Zo is dit voor zowel de patiënt als de zorgverlener altijd duidelijk. Uw eigen huisarts levert een groot deel van de zorg en is het centrale aanspreekpunt voor het gehele programma.

Onze zorgverleners staan voor u klaar

Wij helpen u graag. Bij een zorgprogramma staan de volgende zorgverleners voor u klaar:

  • Uw huisarts;
  • De praktijkondersteuner;
  • De doktersassistente;
  • Eventueel gespecialiseerde hulpverleners.

De voordelen voor u

Deelname aan één van onze zorgprogramma's biedt een aantal voordelen:

  • Uw behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd;
  • Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt;
  • U heeft één centraal aanspreekpunt.

Welke zorg kunt u verwachten?

De zorg die u kunt verwachten is onderdeel van het zorgprogramma:

  • Standaardcontroles door uw eigen huisarts en praktijkondersteuner;
  • Begeleiding bij het stoppen met roken;
  • Verwijzing naar een diëtist of andere deskundige.