Uw geestelijke gezondheid

Bij psychische en/of psychosociale klachten (bijvoorbeeld stress, somberheid, relatie-, werk- en/of relatieproblemen, angststoornis, burn-out of verslaving) neemt u contact op met uw huisarts. Die bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft. Mogelijk behandelt uw huisarts u zelf, maar mogelijk brengt hij u in contact met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenprakijk

Bij veel huisartspraktijken in de regio Arnhem werkt een praktijkondersteuner geestelijke gezond-heidszorg (POH-GGZ). Deze zorgverlener heeft een brede kennis en ervaring in de GGZ. Door samen met u te inventariseren welke klachten en problemen u heeft, wordt een advies en mogelijke aanpak aan u en uw huisarts gegeven. 

Onze begeleiding

U wordt met uw psychische en/of psychosociale klachten snel en laagdrempelig begeleid door een veelal kortdurende behandeling. De praktijkondersteuner zal u begeleiden en heeft regelmatig overleg met uw huisarts. Uw huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk. Indien nodig zal uw huisarts u verder doorverwijzen naar andere gespecialiseerde zorgverleners. 

GGZorg Arnhem

Huisartsen in de regio Arnhem zijn zowel bij hun eigen praktijk als Onze Huisartsen aangesloten. GGZorg Arnhem ondersteunt de huisartsen in de regio om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met psychische en/of pyschosociale klachten. Met alle zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zorg wordt geleverd. Uw eigen huisarts heeft hier een groot aandeel in en is de spil van de zorg.

Wat zijn de kosten van het zorgprogramma?

De kosten van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) vallen binnen de basisverzekering, omdat het om huisartsenzorg gaat. Uw eigen risico heeft hier geen invloed op.

Contactpersoon

Uw huisarts of praktijkondersteuner is uw contactpersoon. Voor spoed buiten openingstijden belt u met de huisartsenpost, via 0900 1598.