Suggestie of niet tevreden?

Laat het ons weten

Wij doen ons uiterste best om u zo professioneel mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van de geleverde zorg of dat u vindt dat u niet juist behandeld bent.

Wilt u een klacht indienen, dan verzoeken wij u om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen (onderaan de pagina te downloaden) en sturen naar klachten@onzehuisartsen.nl of naar:

Huisartsendienst Arnhem
Postbus 57
6880 AB Velp

Meer informatie over de behandeling van klachten, staat in de klachtenfolder die op de huisartsenpost verkrijgbaar is. Deze folder is ook te downloaden via de knop onderaan deze pagina. Suggesties kunnen kenbaar gemaakt worden bij de assistente.

U kunt eventueel uw klacht ook indienen bij de volgende onafhankelijke organisaties:

 

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid - Nederland (SKHZN)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
040 2122780

Het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
0900 243 7070