Psychische klachten

Heeft u last van psychische klachten of problemen met uw omgeving? Bijvoorbeeld stress, somberheid, relatieproblemen, problemen met uw werk, burn-out of verslaving? Bel dan met uw huisarts. Die bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft. Misschien kan de huisarts zelf met u praten. Of de huisarts brengt u in contact met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).  

Wat doet een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg?

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) weet veel over psychische klachten. Samen met u kan de POH-GGZ bekijken welke klachten u heeft. En hij of zij helpt u om beter om te gaan met uw problemen. Vaak heeft u meer afspraken met de POH-GGZ. Hierover zal de POH-GGZ ook regelmatig overleggen met uw huisarts. Soms blijkt dat de gesprekken met de POH-GGZ niet genoeg zijn. Dan verwijst de huisarts u door naar een andere hulpverlener.

GGZorg Arnhem
GGZorg Arnhem ondersteunt de huisartsen in de regio om goede zorg te geven aan mensen met psychische klachten of problemen met hun omgeving. We hebben afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars over de manier waarop u de zorg krijgt. Uw eigen huisarts blijft de belangrijkste zorgverlener.

Wat zijn de kosten?
De kosten van de POH-GGZ betaalt uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen omdat het om huisartsenzorg gaat.

Contactpersoon
Uw huisarts of praktijkondersteuner is uw contactpersoon. Is er een spoedgeval buiten de openingstijden van de huisarts? Bel dan met de huisartsenpost: 026 - 389 96 96.