Onveilige situaties

Onveilige situaties bij kinderen kunnen op de huisartsenpost worden gesignaleerd. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van geweld in huis, kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling/verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen, die echter door alcohol- of drugsgebruik, een psychische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer niet in staat zijn om voor het kind te zorgen.

Elk kind (tot 18 jaar) dat onze huisartsenpost bezoekt, onderzoeken wij uitgebreid. Ook als het bijvoorbeeld slechts om een gekneusde enkel gaat. Dat doen we in het belang van het kind. Op deze wijze kunnen wij probleemsituaties snel signaleren en vervolgens kinderen en ouders/begeleiders passende ondersteuning bieden.

De behandeling  

De huisartsenpost werkt volgens de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Dit betekent dat wij alle kinderen onderzoeken op risico’s van onveilige situaties. Wij doen dit onder andere door het stellen van een aantal vragen en het verrichten van een top-teen onderzoek. Dit is een standaardprocedure in het belang van het kind en geen blijk van wantrouwen naar u als ouder/ begeleider. Wij vertrouwen op uw begrip voor deze werkwijze. 

Zorgen over veiligheid

Bij zorgen over de veiligheid van het kind zal de behandelend arts dit open en eerlijk met u bespreken en samen naar een oplossing zoeken waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Wij handelen volgens de codes van het beroepsgeheim.

Andere onveilige situaties

Niet alleen kinderen kunnen het slachtoffer zijn bij onveilige situaties, andere voorbeelden van slachtoffers zijn:
Ouderen, die verwaarloosd of mishandeld worden door hun partner, familie of verzorgende;
Vrouwen, die slachtoffer zijn als gevolg van eerwraak, verminking geslachtsdelen of gedwongen huwelijk;
Ouders, die door hun (bijna) volwassen kinderen bedreigd of mishandeld worden;
Partners, die door hun partner of ex-partner bedreigd, mishandeld of gestalkt worden.

Meestal weten slachtoffers geen raad en vinden zij het lastig hulp te vragen. Misschien heeft u na het lezen van deze informatie behoefte aan een gesprek omdat u thuis in een situatie zit waar u geen raad mee weet en die mogelijk risico’s met zich meebrengt. Aarzelt u dan niet om advies te vragen bij de huisartsenpost of uw eigen huisarts. U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis. Veilig Thuis zet zich in voor een thuis dat weer geborgen en vertrouwd is. Zij kunnen helpen om onveilige situaties te doorbreken en mensen in beweging te brengen.

Patroon doorbreken?

U voelt zich schuldig omdat u geweld gebruikt tegen uw kind(eren), partner, ouders of iemand anders uit de huiselijke kring en weet niet hoe u hiermee kunt stoppen en het anders kunt doen. Om het patroon van geweld te doorbreken en (weer) in harmonie te leven, is het verstandig om hulp te zoeken. Aarzelt u dan niet om hulp te vragen bij de huisartsenpost of uw eigen huisarts. Zij kunnen samen met u een gericht behandelplan opstellen of doorverwijzen.

Vermoeden onveilige situatie?

Het kan zijn dat u al enige tijd kindermishandeling of één van de vormen van huiselijk geweld in uw omgeving vermoedt. Aarzelt u niet om (anoniem) contact op te nemen met Veilig Thuis. Deze organisatie biedt perspectief op een betere toekomst, verwijst door als dat nodig is en creëert openingen waardoor mensen weer ruimte hebben. 

Vragen?

Heeft u vragen, stelt u ze dan gerust aan de speciaal opgeleide doktersassistent of behandelend huisarts. Zij helpen u graag verder.

Contactgegevens

Huisartsendienst Arnhem
0900 1598

 

Veilig Thuis
Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week
0800 2000
Veilig Thuis

 

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG)
Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week
024 361 4187
Centrum Seksueel en Familiaal Geweld

 

Slachtofferhulp Nederland
Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week
0900 0101
Slachtofferhulp Nederland