Tarieven Huisartsendienst Arnhem

De tarieven van de huisartsenposten in Nederland zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn kostendekkend. Huisartsendienst Arnhem heeft geen winstoogmerk.

Alle contacten waarbij een medische beoordeling heeft plaatsgevonden, worden in rekening gebracht. Als wij de juiste verzekeringsgegevens hebben, dienen we de nota direct in bij uw zorgverzekeraar. De behandeling door de huisartsendienst wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. 

Als uw verzekeringsgegevens bij aanmelding niet volledig of correct zijn, vragen wij u de behandeling af te rekenen met uw pinpas. Na betaling krijgt u een nota mee, die u alsnog bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Als bij facturering de gegevens niet volledig of correct blijken, ontvangt u een nota op uw thuisadres. Ook deze nota kunt u dan uiteraard alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Eigen risico
Het verplicht eigen risico is in 2021 €385,00 per jaar en geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. U betaalt géén eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisarts. Medicijnen en bijvoorbeeld bloedonderzoek die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico.

Tarieven Huisartsendienst Arnhem per 1 maart 2021

Consult € 169,71
Huisbezoek € 254,57
Triage (telefonisch) consult €   35,00


De tarieven zijn vastgesteld in de tariefsbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit in afstemming met beide representerende zorgverzekeraars.

Voor vragen over nota's en betalingen kunt u contact opnemen met:

Huisartsendienst Arnhem
Postbus 57
6880 AB  Velp
026 389 9685
declaraties@onzehuisartsen.nl