Ketenpartners

Alle huisartsen in de regio Arnhem hebben zich georganiseerd in één organisatie:
Ketenzorg Arnhem. Deze organisatie zorgt dat in de gehele regio afspraken worden gemaakt
over welke zorgverlener welke zorg geeft. Zo worden afspraken gemaakt met onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten, pedicures en diëtisten. Belangrijk is dat hun werk goed op elkaar afgestemd is. In een zorgprogramma staat beschreven wie welke zorg levert.

Ketenzorg Arnhem heeft zorgprogramma’s gemaakt voor mensen met diabetes, COPD, astma en (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten. Uw zorgverleners leveren de zorg zoals die
afgesproken is in het zorgprogramma. Wanneer bij u een chronische aandoening is vastgesteld, zal uw huisarts aan u vragen of u wilt deelnemen aan het zorgprogramma.