Privacy, registratie en legitimatie

Privacy, registratie en legitimatie zijn belangrijk in de zorg, ook op de huisartsenpost. 

Registratie

Informatie over uw contact met de huisartsenpost wordt in de computer geregistreerd. Alle binnenkomende telefoongesprekken worden opgenomen en tijdelijk bewaard. Dat biedt bij eventuele fouten of klachten de mogelijkheid de gang van zaken beter te onderzoeken. Ook kan de bandopname worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

NIVEL Zorgregistraties
Huisartsendienst Arnhem doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het NIVEL verzamelt zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland om een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en de zorg in de Nederlandse samenleving. Zij gebruiken de geanonimiseerde gegevens van de Huisartsendienst Arnhem, die standaard vastgelegd worden. Hierbij kunt u denken aan gegevens over gezondheidsproblemen, de behandeling en de resultaten.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit laten weten aan de Huisartsendienst Arnhem via info@onzehuisartsen.nl. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Voor meer informatie klik hier voor de folder van het NIVEL.

Privacy

Professionaliteit betekent ook dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw medische gegevens. Uw privacy wordt te allen tijde geborgd. Deze regels en procedures zijn beschreven en gelden voor al onze medewerkers en artsen.

Legitimatie

Als u wordt uitgenodigd voor een consult op de huisartsenpost, neemt u dan uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee. Legitimatie is wettelijk verplicht op de huisartsenpost.