Kwaliteit en Innovatie

Een sterke gesprekspartner in de zorg

Onze Huisartsen kent haar eigen innovatieve tak: Kwaliteit en Innovatie (KEI) Arnhem. Een sterke partij in de regio Arnhem, die kan dienen als gesprekspartner voor zorgverzekeraars, stakeholders en andere betrokkenen. 

Het starten van nieuwe projecten, het bevorderen van wetenschappelijke studies en onderzoek, het organiseren van scholing voor huisartsen en het ondersteunen van innovatieve pilots hoort onder andere tot de kerntaken van KEI Arnhem.