Innovatieve projecten

Een toekomstbestendige organisatie

KEI Arnhem sluit zich aan bij een dynamisch netwerk van samenwerkende bedrijven en kenniscentra. Door het gezamenlijke delen van kennis wordt innovatie bevorderd. 

Samen met stakeholders en zorgconsumenten wordt in kaart gebracht waar behoefte aan is. Het vertrekpunt hierbij is een grotere patiënt tevredenheid, een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. 

Substitutie van zorg

De focus hierbij ligt onder andere in de zogenaamde substitutie van zorg. Dat betekent: een verschuiving van taken van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg, met name van ziekenhuis naar huisarts. Voorbeelden van substitutieprojecten zijn: 

Project Bewegingsapparaat
Patiënten die normaal doorgestuurd zouden worden naar een orthopeed, worden eerst gezien door een kaderarts (een huisarts die zich gespecialiseerd heeft op een bepaald onderdeel van de huisartsgeneeskunde). Het project wordt al enige tijd uitgevoerd in Duiven, Westervoort en Didam en start binnenkort ook in Zevenaar. 

Project Goed Thuiskomen
Een zorgpad voor ouderen na ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast helpt het heropnames te voorkomen. 

Project E-health
Concrete toepassingen voor burger/patient. Denk aan informatieve websites, apps, ondersteuning van lotgenotencontact, thuisarts.nl of de zelftriage app 'Moet ik naar de dokter?'. Hierin zijn de komende jaren nog heel veel ontwikkelingen te verwachten.  

Momenteel zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe projecten: oogheelkunde en dermatologie.