Wetenschappelijk Onderzoek

Meer deskundigheid

Binnen KEI Arnhem liggen mooie kansen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, onder andere door het opzetten en uitvoeren van pilots.

In 2015 is al gestart met het LAN-project bij de COPD-ketenzorg. Zo wordt in samenwerking met het Longfonds de zorg rondom ziekenhuisopnames bij COPD-patiënten beter geregeld. Vanaf 2016 werken we intensief samen met de Radboud Universiteit.