Onze Huisartsen BV

Raad van Commissarissen

E.C.M. (Edo) de Jaeger;

Voorzitter

C.K. (Kees) Bakker;

Lid en lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid

F.H. (Fop) Bos;

Lid en voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid

F. (Fred) van Gulik;

Lid en lid commissie Kwaliteit & Veiligheid

L.E. (Leontine) Verhoeven;

Lid en lid van de commissie Financiën

Directie

H. (Eric) Scheppink;

Algemeen directeur