Terugblik Covid-19 vaccinatie huisartsenpraktijken

  30 september 2021 -  Algemeen

De huisartsenpraktijken zijn door de overheid aangesteld geweest voor het uitvoeren van een deel van de Covid-19 vaccinaties. Echter waren zij afhankelijk van het beleid vanuit het ministerie van VWS. Het beleid ten aanzien van de Covid-19 vaccinatie was niet van te voren vastgelegd maar ontwikkelde zich gaandeweg en kende veel tussentijdse aanpassingen.

Vaccinatiestrategie

Huisartsen hebben vaccinaties verzorgd met AstraZeneca. Met name in het begin was er een tekort aan vaccins en een wisselende beschikbaarheid. Daarom werden de vaccins slechts  mondjesmaat per regio verspreid en leidde dit meerdere keren tot aanpassingen van de vaccinatiestrategie. Doelgroepen, provincies en leverdata werden steeds weer aangepast.

Daarbij kwam geluiden dat AstraZeneca in (zeer) zeldzame gevallen tot trombose kon leiden. De 1e ronde van vaccinaties die in onze reeds in voorbereiding was, moest worden geannuleerd en vervolgens weer opnieuw worden opgestart toen het vaccin toch veilig bleek.

Dit alles heeft gezorgd voor enorme toename een telefoontjes en mailtjes, die allemaal door de huisarts of doktersassistenten moesten worden beantwoord. Daardoor waren de wachttijden aan de telefoon en de reactietijd helaas langer dan normaal.

Pittige klus

Het is voor de huisartsenpraktijken een pittige klus geweest en het heeft veel gevergd van de huisartsen en diens medewerkers. De huisartsenpraktijken zijn klaar met de Covid-19 vaccinatie en we zijn blij dat we nu weer over zijn gegaan op onze reguliere zorg.