Toestemming medisch dossier

Om op de huisartsenpost via het LSP (Landelijk Schakelpunt) een samenvatting van uw medisch dossier in te zien, heeft u eerder of vooraf toestemming gegeven aan uw huisarts en/of de (dienst)apotheek.


Als u toestemming hebt gegeven, kan de huisarts op de huisartsenpost een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Uiteraard alleen wanneer u daadwerkelijk een afspraak heeft op de huisartsenpost en u de huisarts op de huisartsenpost vooraf toestemming geeft.

Van tevoren uw toestemming aan de huisartsenpraktijk en apotheek geven, is erg belangrijk om u goede zorg te bieden. Heeft u nog geen keuze gemaakt, dan kunt u dat op drie manieren regelen:

  • 1: Zeg het tegen uw huisarts en apotheek
  • 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier
  • 3: Regel het online op volgjezorg.nl/toestemming


Voor iedere zorgverlener is apart toestemming nodig. Vanaf 2020 is vanwege COVID-19 een tijdelijke maatregel van kracht dat de medische gegevens opgevraagd kunnen worden voor iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt.