Onze Huisartsen

Onze Huisartsen is een ontzorgende en ondersteunende organisatie van, voor en door de aangesloten huisartsen uit de regio Arnhem.

Onze Huisartsen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg in de regio mede namens de bij ons aangesloten huisartsen. Wij zijn een duidelijke partner en betrokken bij diverse regionale ontwikkelingen op zowel bestuurlijk, tactisch als operationeel niveau. We ontzorgen en versterken de positie van de huisartsen, zodat het beroep van de huisarts uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig blijft. Dit alles opdat huisartsen zorg met zin (zinnige zorg) kunnen leveren en we gezamenlijk bijdragen aan de best denkbare zorg voor iedereen. Daarbij blijven de huisartspraktijken herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders.

Cliëntenraad

In 2018 is binnen Onze Huisartsen de Patiënten Adviesraad (PAR) opgericht. De PAR is in 2021 - door de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - omgevormd tot de Cliëntenraad Onze Huisartsen.

De Cliëntenraad Onze Huisartsen bestaat uit 5 leden die wonen in Arnhem en omgeving. De Cliëntenraad draagt bij aan het aanscherpen, uitbreiden en met een andere blik bekijken van de activiteiten van Onze Huisartsen. Daarbij vertegenwoordigen de leden van de Cliëntenraad met name het belang en het perspectief van de patiënten uit de regio. In de afgelopen jaren heeft de Cliëntenraad zich ontwikkeld tot een volwaardige gesprekspartner van directie en management van Onze Huisartsen en worden zij betrokken bij alle belangrijke vraagstukken die in de organisatie aan de orde komen.

Mocht u meer willen weten over de Cliëntenraad van Onze Huisartsen of u heeft een vraag/opmerking, neem dan contact op met de Cliëntenraad via clientenraad@onzehuisartsen.nl.

Zie voormeer informatie ook het Werkplan 2020-2023.pdf