Werken bij Onze Huisartsen

‘Vacatures bij Onze Huisartsen’ zijn vacatures die beschikbaar zijn binnen de organisatie Onze Huisartsen, zowel voor medewerkers als externe kandidaten.

‘Externe’ vacatures zijn vacatures van huisartsenpraktijken of samenwerkingspartners in onze regio.

Wie is Onze Huisartsen


Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem

Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is. We ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Daardoor blijft het beroep van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig. Bovendien blijft de huisartspraktijk herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders.


Lees meer