Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Coalitie OPEN

Inzicht in eigen medische gegevens kan patiënten meer regie en inzicht geven over hun eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot hun eigen gegevens.

Landelijk programma OPEN

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en InEen, hebben gezamenlijk besloten tot het opzetten van het programma OPEN. Het doel is huisartsenpraktijken en eerstelijnsorganisaties te ondersteunen en te ontzorgen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Dit is in het belang van de patiëntenzorg: om huisartsen en eerstelijnsorganisaties mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Er is landelijk financiering vrijgekomen voor dit programma

Coalitie Onze Huisartsen

Onze Huisartsen vormt voor alle aangesloten praktijken een coalitie in het kader van OPEN. Concreet houdt dit in dat Onze Huisartsen de subsidieaanvraag verzorgt en er zorg voor draagt dat alle individuele praktijken aan de subsidievoorwaarden voldoen door onder andere (online) scholingen te organiseren.
Praktijken hoeven zelf dus geen actie te ondernemen om subsidie aan te vragen bij VWS, dit wordt centraal gedaan door Onze Huisartsen in samenwerking met het programmabureau OPEN. Medio januari ontvangen prakijken een deelnemersovereenkomst ter ondertekening.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst of aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met Bard Evers, manager financiën & bedijfsvoering (bevers@onzehuisartsen.nl).

Klik op onderstaande button voor een toolkit met voorlichtingsmateriaal over online inzage voor patiënten.
Toolkit patiënten