Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Collectieve Service Overeenkomst met PT Medical

Onze Huisartsen heeft een Collectieve Service Overeenkomst afgesloten met PT Medical. Huisartsenpraktijken die zich hebben aangemeld krijgen korting op het preventief onderhoud van spirometers en kalibratiespuiten.

Onderhoud Spirometer

Onderhoud aan uw spirometer dient eenmaal per 12 maanden uitgevoerd te worden. Zoals u reeds gewend bent, wordt de spirometer voor dit onderhoud opgestuurd naar PT Medical B.V.. Praktijken die meedoen in deze Collectieve Service Overeenkomst krijgen één keer per jaar een factuur via Onze Huisartsen volgens een totaalopgave van PT Medical. De prijs van het preventieve onderhoud bedraagt in 2019 € 89,- per jaar (exclusief BTW).

Onderhoud Kalibratiespuit

Tevens dient er eenmaal per jaar controle plaats te vinden op de kalibratiespuit, indien deze gebruikt wordt door de praktijk. Ook hier geldt dat de kosten één keer per jaar gefactureerd worden via Onze Huisartsen. De prijs van dit preventieve onderhoud bedraagt €99,- per jaar (exclusief BTW).

Verbruiksartikelen

Naast het onderhoud geeft PT Medical ook een korting van 10% op spirometrie verbruiksartikelen van Care Fusion. Zie voor een overzicht en prijzen van deze artikelen de onderstaande bestellijst. Verbruiksartikelen worden rechtstreeks door PT Medical aan de praktijken in rekening gebracht.

Meedoen?

Praktijken die willen meedoen aan deze collectieve overeenkomst kunnen zich opgeven met behulp van het onderstaande formulier.

Bestelformulier verbruikartikelen

Brief en keuzeformulier type spirometer