Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Financiën

Onze Huisartsen is op meerdere gebieden betrokken bij de financiële zaken van huisartsen. De afdeling financiën declareert de verrichtingen van patiënten die gebruik maken van de Huisartsendienst en betaalt de honoraria van huisartsen en waarnemers. Ten behoeve van de ketenzorg declareert Onze Huisartsen de met Menzis gecontracteerde DBC's, waaruit vervolgens huisartsen en ketenpartners betaald kunnen worden.

Daarnaast is het ook mogelijk om individueel ondersteuning te krijgen van onze afdeling financiën. Als u meer informatie wenst over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bard Evers, manager financiën & bedrijfsvoering.

bevers@onzehuisartsen.nl