Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Robin

Aangezien PRO Groep haar rol als regionale kennispartner, organisator en uitvoerder op het gebied van capaciteitsvraagstukken met volle overtuiging voortzet, introduceren zij graag hun nieuwe dienstverlening.

 

Nieuwe dienstverlening: Robin

"De afgelopen periode zijn wij druk doende geweest om, vanuit onze visie over de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg, een sterk antwoord te formuleren op de vraag hoe we met elkaar, nu en in de toekomst, zorg beschikbaar kunnen houden. We hebben er alles aan gedaan om dit antwoord te laten passen binnen ongeveer dezelfde financiële kaders waarop de huidige samenwerking is gebaseerd.


Onze nieuwe dienstverlening willen wij graag introduceren onder de naam Robin. De dienstverlening van Robin brengt de zorgvraag en zorgaanbod samen door (potentiële) professionals op te leiden, in te zetten en te laten doorstromen. Dit doet Robin onder andere in samenwerking met regionale huisartsenorganisaties in de vorm van een regionaal online opleidingsplatform en de inrichting van een regionaal stagepunt. Meer informatie over Robin in de regio vindt u op https://www.robinzorg.nl/in-de-regio.

Robin in de praktijk
Daarnaast richt Robin zich op de individuele huisartsenpraktijken, ofwel Robin in de praktijk. Meer informatie over Robin in de praktijk vindt u op https://www.robinzorg.nl/in-de-huisartsenpraktijk. Deze dienstverlening is beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken in Nederland die hiervoor proactief door Robin worden benaderd, onafhankelijk van de vraag of er een samenwerking is met de regionale huisartsenorganisatie.

Wat kan Robin betekenen.pdf