Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Datalekken

Bent u goed op de hoogte?

Een datalek wil zeggen dat er vanuit of binnen uw praktijk persoonsgegevens van patiënten (data) op straat zijn gekomen, door onbevoegden zijn ingezien of verloren zijn gegaan. Sinds 1 januari 2016 is er een wet van kracht die in zulke gevallen om adequaat handelen vraagt. De eerste reactie bij een vermoeden van een datalek bestaat uit 3 stappen:

1. Beoordeel of er echt sprake is van een datalek

2. Beoordeel of u het lek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

3. Beoordeel of u uw patiënten moet informeren over het lek

In de onderstaande handreiking datalekken staat uitgebreid beschreven wat u kunt en moet doen in het geval van (het vermoeden van) een datalek. Als huisarts of andere zorgprofessional heeft u waarschijnlijk meerdere bewerkersovereenkomsten afgesloten, zoals bijvoorbeeld met uw ICT leverancier of de Stichting Informatiebeheer Huisartsen en Apothekers. Dan is het niet altijd meteen duidelijk wie, waar voor verantwoordelijk is. Neem in geval van twijfel dan ook gerust contact op met Onze Huisartsen. Wij kijken waar we u kunnen ondersteunen.