Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Kis of His?

Transitie naar één betrouwbaar systeem

Het Virtueel KIS wordt uitgevoerd door Calculus, in samenwerking met 100% dochter Proigia B.V. als onderaannemer. Ketenzorg Arnhem B.V. treedt op als contactpartij. Daarnaast sluit Calculus eveneens (bewerkers)overeenkomsten met alle deelnemende praktijken.

Het Virtueel KIS omvat de volgende producten:

1a. Datamanagement & rapportage, waarbij vier maal per jaar voor alle zorgprogramma’s die KA uitvoert rapportages van extracties met patiëntgegevens worden aangeleverd, op het niveau van de zorggroep en op het niveau van de individuele huisarts en waarbij minimaal twee maal per jaar voor alle zorgprogramma’s feedbackrapportages aan de huisarts en KA beschikbaar worden gesteld.

1b. Declaratieservice & financieel management, welke het verwerken van declaraties, de bewaking van het declaratieproces en de financiële afhandeling (inclusief het opnemen van contact met zorgverzekeraars over afgewezen declaratieregels) omvat betreffende zowel het DBC tarief voor geïncludeerde patiënten per zorgprogramma, als ook declaraties van ketenpartners (in ieder geval diëtisten en pedicures).

1c. Communicatie met ketenpartners, welke de mogelijkheid van verwijzing vanuit huisartsenpraktijken naar aangesloten ketenpartners (in ieder geval diëtisten, pedicures) omvat. Hiertoe wordt naast het VIPLive portaal ook de VIP app ingezet.

1d. Helpdesk voor de zorggroep, aangesloten huisartsenpraktijken en ketenpartners, welke tijdens kantooruren bereikbaar is.

 

2. Zorgmanagementrapporten individuele huisartsenpraktijken

Een interessant bijproduct van het Virtuele KIS voor de huisarts is dat er uit de extracties aanvullende rapportages gemaakt worden die de huisarts kan gebruiken voor zijn praktijkvoering.

  • Alle bij KA aangesloten praktijken krijgen de beschikking over:
  • Het LHV KMN dashboard
  • De NHG/ NPA rapporten
  • Filtertool
  • Kwetsbare Ouderen rapportage
  • Correctierapport Chronische zieken
  • De beschikking over populatiegerichte rapportages die uit dezelfde extractie gemaakt kunnen worden en de mogelijkheid voor hulp op de praktijk bij het managen en verbeteren van de praktijk op zorginhoudelijk gebied tegen een aanvullende vergoeding te betalen door de betreffende huisarts/ of de zorggroep.

 

3. VIP app voor communicatie met de patiënt. Deze app is gekoppeld aan het Virtueel KIS en dus aan het VIPLive portaal.