Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Stichting Informatiebeheer Huisartsen & Apothekers Arnhem e.o.

Stichting en dagelijks beheer

De Stichting Informatiebeheer Huisartsen en Apothekers Arnhem e.o. (SIHAA) is een samenwerkingsverband van huisartsen en apothekers in Arnhem e.o.. Het doel van de Stichting is:

Het bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen huisartsen en apothekers in het werkgebied van de Stichting.

De deelnemers van de Stichting, huisartsenpraktijken en apotheken, zijn aangesloten op het cluster Arnhem e.o. en maken gebruik van dezelfde database voor hun HIS (Medicom) en AIS (Pharmacom); een aantal gegevens worden gedeeld.

Het gezamenlijk gebruiken van gegevens en basistabellen vereist een professionele organisatie voor het beheer en onderhoud van deze tabellen en gegevens. Dit beheer is een gedeelde taak van PharmaPartners en de aangesloten huisartsen en apothekers.

De Stichting kent een bestuur en een beheer. Het bestuur stelt de beheerders aan. Het bestuur wordt samengesteld uit apothekers met bestuurstaken in de vertegenwoordigende rechtspersoon en huisartsen met bestuurstaken in de vertegenwoordigende rechtspersoon. De voorzitter is huisarts noch apotheker. De Stichting draagt zorg voor de organisatie van het clusterbeheer.

Onze Huisartsen

Onze Huisartsen faciliteert het dagelijks bestuur bij de uitvoering van haar taken ten behoeve van huisartsen, waaronder ook ondersteuning op het gebied van ICT.

Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A

De Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A (CAA) faciliteert het dagelijks bestuur bij de uitvoering van haar taken ten behoeve van de apothekers. 

Medicom/Pharmacom

PharmaPartners is bereikbaar voor vragen m.b.t. dagelijks gebruik van de applicatie, storingen en meldingen. PharmaPartners neemt - in overleg met SIHAA - ook het clusterbeheer voor rekening.

  

Clusterbeheer PharmaPartners: Clusterbeheer@pharmapartners.nl

Website 'Pharmapartners' (algemeen): http://www.pharmapartners.nl

Website 'Mijn Pharmapartners' (Klantportaal): https://mijn.pharmapartners.nl

Telefoonnummer PharmaPartners Service Center: 088 6888800