Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Wie, Wat, Waar

Een overzicht met belangrijke mailadressen, telefoonnummers en gebruikte codes

Clusterbestuur

De Stichting Informatiebeheer Huisartsen en Apothekers Arnhem e.o. (SIHAA) heeft een bestuur bestaande uit apothekers en huisartsen en bestaat uit de volgende personen:

  • Bard Evers, voorzitter (bevers@onzehuisartsen.nl
  • Marco Hamer (apotheker)
  • Ronald Tijhuis (apotheker)
  • Richard Linders (huisarts)
  • Arjan van Roosmalen (huisarts)

Secretariaat:
Het secretariaat wordt gevoerd door Nellie Kock (NKock@daoweb.nl)
Florijnweg  4,
6883 JP VELP

Clusterbeheer

Het clusterbeheer wordt uitgevoerd door PharmaPartners, in overleg met de stichting (Clusterbeheer@pharmapartners.nl). Om zaken goed af te stemmen is ten behoeve van het dagelijks beheer van het cluster een aantal huisartsen en apothekers betrokken:

  • Bard Evers (voorzitter SIHAA)
  • Marijke Corsten (huisarts)
  • Hugo van Meurs (huisarts)
  • Frans van der Leemputte (Apotheek Witteveen)
  • Peter Vis (Apotheek de Laar)

Organisatiestructuur

De Stichting Informatiebeheer Huisartsen en Apothekers Arnhem e.o. (SIHAA) is in feite de samenwerking tussen huisartsen en apothekers inzake het gemeenschappelijke cluster Arnhem. Zowel uit naam van De Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem U.A. als vanuit Onze Huisartsen wordt er onderhoud gepleegd aan de data, zoals bijvoorbeeld het ontdubbelen van dossiers en bewerken van gegevenstabellen. Schematisch is dat weer te geven met het onderstaande figuur.

In het kader van de Algemene Verordening Gegegensbescherming betekent dit ook dat er tussen de apothekers, huisartsen en SIHAA overeenkomsten dienen te zijn, zoals een deelnemersovereenkomst, deelnemersreglement en privacyverklaring. Heeft u nog geen overeenkomst getekend, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Bard Evers, voorzitter SIHAA (bevers@onzehuisartsen.nl).