Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Actualiteiten & links

Functionaris Gegevensbescherming

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat organisaties verplicht kunnen zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Heeft uw praktijk per praktijkhouder minder dan 10.000 patiënten ingeschreven op naam? Dan bent u niet verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Ondanks dat een FG veelal niet verplicht is, kan het aanstellen van een FG wel nut hebben. Een FG kan huisartsenpraktijken van advies voorzien en helpen met de implementatie van privacybeleid en het creëren van meer bewustwording over hoe veilig om te gaan met gevoelige gegevens. Zie ook de pagina Advies en Ondersteuning voor meer informatie.

Secure e-mail

Kunt u al geautomatiseerd terugkoppelen aan een andere zorgverlener (Edifact)? Dan heeft u al een abonnement bij ZorgMail en/of E-zorg! Beiden zijn secure (=veilig) e-mail. In de praktijk wordt echter vaak gebruik gemaakt van Hotmail, Gmail of Yahoo emailservices. Dit is niet voldoende beveiligd om persoons- of patiëntengegevens te delen*.
U hoeft in de meeste gevallen uw secure mail enkel nog te installeren. Neem hiervoor contact op met de helpdesk van ZorgMail (VANAD), of de helpdesk van E-zorg.

* in de checklist informatiebeveiliging vindt u meer waardevolle tips om veilig online gegevens te delen.

Overige informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over alle uitvoeringen voor u als zorgaanbieder (inclusief FAQ’s):

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg

 

Voor meer actueel nieuws en een handleiding AVG van de LHV (inlog vereist):

https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/privacywet-avg

 

Voor meer bruikbare documenten en forums over de AVG (inlog vereist):

https://link.ineen.nl/umbraco/kennisbank/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/