Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Actualiteiten & links

Functionaris Gegevensbescherming
April 2018: Onze Huisartsen adviseert om de nadere berichtgeving omtrent het al dan niet aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming nog af te wachten tot er meer duidelijkheid is over de gesprekken van de LHV met de Autoriteit Persoonsgegevens. Een FG centraal aanstellen op niveau van Onze Huisartsen biedt mede om deze reden voor dit moment onvoldoende meerwaarde. Het extern regelen van een FG, ontslaat u overigens niet van de verplichting een aantal zaken goed te implementeren in uw praktijk.

Secure e-mail

Kunt u al geautomatiseerd terugkoppelen aan een andere zorgverlener (Edifact)? Dan heeft u al een abonnement bij ZorgMail en/of E-zorg! Beiden zijn secure (=veilig) e-mail. In de praktijk wordt echter vaak gebruik gemaakt van Hotmail, Gmail of Yahoo emailservices. Dit is niet voldoende beveiligd om persoons- of patiëntengegevens te delen*.
U hoeft in de meeste gevallen uw secure mail enkel nog te installeren. Neem hiervoor contact op met de helpdesk van ZorgMail (VANAD), of de helpdesk van E-zorg.

* in de checklist informatiebeveiliging vindt u meer waardevolle tips om veilig online gegevens te delen.

Overige informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over alle uitvoeringen voor u als zorgaanbieder (inclusief FAQ’s):

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg

 

Voor meer actueel nieuws en een handleiding AVG van de LHV (inlog vereist):

https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/privacywet-avg

 

Voor meer bruikbare documenten en forums over de AVG (inlog vereist):

https://link.ineen.nl/umbraco/kennisbank/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/