Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Waarnemers en de AVG

Waarnemers (en ook hidha’s) zijn volgens de wet AVG binnen de huisartsenpraktijk(en) waar ze werken geen verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkingsverantwoordelijke is namelijk diegene die beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. In huisartsenpraktijken is dat de praktijkhouder.

Ook als waarnemer of hidha geen verwerker van gegevens binnen de huisartsenpraktijk. Een verwerker is namelijk iemand die niet onder rechtstreeks gezag staat van de verwerkingsverantwoordelijke. Een hidha is werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke en valt dus onder diens gezag. Een waarnemer is geen werknemer, maar de opdrachtgever bepaalt wel hoe de persoonsgegevens binnen de praktijk worden verwerkt (bijvoorbeeld: met welk HIS). Dit maakt dat de waarnemer voor de binnen de praktijk verwerkte gegevens niet wordt aangemerkt als verwerker.

AVG-verplichtingen voor waarnemend huisartsen

Als waarnemer bent u zelfstandig ondernemer. Daarnaast bent u een zorgaanbieder in het kader van de klachtenwet Wkkgz. Er zijn daardoor wel enkele verplichtingen uit de AVG waar u, net als andere ondernemers in elke andere sector, aan moet voldoen.

Het gaat dan om de gegevens die u buiten de huisartsenpraktijk, maar binnen uw eigen onderneming verwerkt, zoals gegevens van uw opdrachtgevers.

De volgende stappen worden aangeraden:

  • Loop voor uzelf na: welke categorieën persoonsgegevens verwerkt u en is dit geoorloofd? Een voorbeeld: vanuit de klachtenwet Wkkgz bent u verplicht om incidenten en klachten te registreren. Die registratie geldt als een verwerking van persoonsgegevens. Ander voorbeeld: u houdt een lijst bij met contact- en facturatiegegevens van de opdrachtgevers (praktijkhouders) waar u werkt. Ook dat is een verwerking. Denk hierbij ook aan gegevens die u ontvangt via een contactformulier op uw website (indien u die heeft). 
  • Bedenk of deze persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd. Bijvoorbeeld: als u deze documenten opslaat op uw computer, is deze computer dan voldoende beveiligd (zoals met een wachtwoord)?  
  • Houd een verwerkings- en datalekregister bij. Voor praktijkhouders heeft de LHV een uitgebreid model verwerkingsregister. Een aantal onderdelen hiervan zijn niet van toepassing op waarnemers. Daarom hebben zij voor waarnemers een vereenvoudigde versie van het model-verwerkingsregister gemaakt. Deze vindt u onderaan deze pagina.  
  • Sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die voor u gegevens verwerken, als u daar gebruik van maakt. Bijvoorbeeld als u een ander de facturatie voor u laat doen en hen daarom gegevens van uw opdrachtgevers verstrekt.