Juridische ondersteuning

Soms kom je voor arbeidsrechtelijke situaties te staan waar je zelf het antwoord niet op weet. Dat kan gaan om een (eenvoudig) advies over een arbeidsovereenkomst, vragen rondom ziekte, het toepassen van wetgeving tot het voeren van lastige gesprekken met disfunctionerende medewerkers. Voor al deze zaken kun bij Onze Huisartsen arbeidsjuridisch advies krijgen.


Lastige gesprekken en ontslag

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor het ontslag van een medewerker. Denk aan vervallen van een arbeidsplaats, langdurige ziekte, ernstig verwijtbaar gedrag, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en werkweigering. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 stelt hoge eisen aan het ontslag van een medewerker.

Uitgebreide kennis van arbeidswetgeving en jarenlange ervaring in ontslagzaken, zorgt ervoor dat Onze Huisartsen je kan bijstaan. Het geven van het startadvies is gratis.  Als een dossier een grote tijdsinvestering vraagt of als er operationele kosten zijn verbonden, dan ontvang je na overleg een begroting voor de dienstverlening.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Chris Miljoen, jurist arbeidsrecht