Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Juridische ondersteuning arbeidsrecht

Soms komt u in uw praktijk voor arbeidsrechtelijke situaties te staan waar u zelf het antwoord niet op weet. Dat kan gaan om een (eenvoudig) advies over een arbeidsovereenkomst, vragen rondom ziekte, het toepassen van wetgeving tot het voeren van lastige gesprekken met disfunctionerende medewerkers. Voor al deze zaken kunt u bij Onze Huisartsen arbeidsjuridisch advies inwinnen.

Lastige gesprekken en ontslag

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor het ontslag van een medewerker. Te denken valt aan het verval van een arbeidsplaats, langdurige ziekte, ernstig verwijtbaar gedrag, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en werkweigering. De per 1 januari 2020 ingegane Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), stelt nog steeds hoge eisen aan het ontslag van een medewerker.

Uitgebreide kennis van arbeidswetgeving en jarenlange ervaring in ontslagzaken, zorgt ervoor dat Onze Huisartsen u vakkundig kan bijstaan en daardoor mogelijk hoge kosten (als gevolg van het ontslag van een medewerker) kunnen worden voorkomen.

Bovenstaande advisering zullen wij kosteloos aanbieden. Wanneer er sprake is van een grotere tijdsinvestering of wanneer er operationele kosten zijn verbonden aan de dienstverlening, zullen wij in overleg een kostendekkende begroting maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Miljoen, jurist arbeidsrecht (cmiljoen@onzehuisartsen.nl).