Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

NHG-Praktijkaccreditering

U wilt verantwoorde zorg leveren. U hecht aan kwaliteit. U vindt dat uw patiënten vertrouwen mogen hebben dat u deze levert. Dan is het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering, ontwikkeld door de beroepsgroep zelf, een zeer geschikte methode. Meer dan één derde van alle huisartsen in Nederland is deelnemer. In onze regio is inmiddels meer dan 90% geaccrediteerd.

Het doel van praktijkaccreditering

NHG-Praktijkaccreditering is hét instrument om uw zorgverlening te optimaliseren.

Door deel te nemen aan de praktijkaccreditering kunnen huisartspraktijken aan patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid zichtbaar maken dat zij systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en ernaar streven dat hun patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in een verantwoorde zorgverlening.

Meer informatie over praktijkaccreditatie is te vinden op de website van de NPA. 

Begeleiding

Onze Huisartsen hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van zorgverlening en biedt huisartspraktijken begeleiding bij praktijkaccreditatie.

Op deze site vindt u een set voorbeelddocumenten die u kunt aanpassen naar uw praktijksituatie. De documenten zijn goedgekeurd volgens de laatste eisen van NPA versie 2.1. Er zijn echter geen rechten te ontlenen aan het gebruik van de protocollen ten aanzien van de accreditering. Onder 'Overige' vindt u welke schriftelijke documenten verplicht zijn met bijbehorende verwijzingen.

Indien u vragen hebt of indien u hulp op maat wenst bij het opstarten of continueren van de accreditatie kunt u Laura van Vlijmen benaderen. Laura werkt voor Onze Huisartsen en is te bereiken op: lvlijmen@onzehuisartsen.nl of tel. 06-33886984.