NHG-Praktijkaccreditering

Verantwoorde zorg leveren met een hoge kwaliteitstandaard. Je patiënten hebben vertrouwen in wat je aan huisartsenzorg levert. Om daar zekerheid aan te koppelen, is het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering ontstaan. Meer dan 75% van alle huisartsen in Nederland is deelnemer. In onze regio is inmiddels meer dan 90% geaccrediteerd.

Het doel van praktijkaccreditering

NHG-Praktijkaccreditering is hét instrument om uw zorgverlening te optimaliseren.

Door deel te nemen aan de praktijkaccreditering kunnen huisartspraktijken aan patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid zichtbaar maken dat zij systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en ernaar streven dat hun patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in een verantwoorde zorgverlening.

Meer informatie over praktijkaccreditatie is te vinden op de website van de NPA. 

Het nieuwe kwaliteitsdenken

In april 2020 hebben NHG, LHV en InEen het nieuwe kwaliteitsbeleid gepresenteerd en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft het advies: Blijk van vertrouwen; anders verantwoorden uitgebracht. Een goed moment dus om de Kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering te herzien. De nieuwe kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op de genoemde stukken en voorgelegd aan het College van Deskundigen, waarin alle belanghebbenden van goede huisartsenzorg zijn vertegenwoordigd zoals huisartsen en patiënten, en de NPA-Deelnemersraad. Hun feedback en adviezen zijn hierin verwerkt.

NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 biedt:

  • Een hercertificering eens per drie jaar met keuze uit drie vormen
  • Minder verplichte documentatie
  • Geen verplichte vragenlijsten, uitsluitend als hulpmiddel voor de praktijk
  • Vrije keuze in methode van meten patiëntervaringen
  • Betere ‘wegwijsfunctie’ naar hulp en ondersteuning voor de praktijk

Praktijken die het keurmerk al hebben hoeven geen extra werk te verzetten.

Het geheel van de Kwaliteitsnormen is verdeeld over vier hoofdstukken: Samen leren en verbeteren, Zorg op orde, Team op orde, en Praktijk op orde.

Tijdens de audit krijgt vooral het samen leren en verbeteren aandacht en wordt gestimuleerd.

Een hoofdstuk bestaat uit Principes die het te bereiken resultaat beschrijven en Auditpunten, dat zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij de basis voor de audit.

Begeleiding

Onze Huisartsen hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van zorgverlening en biedt huisartspraktijken begeleiding bij praktijkaccreditatie.

Op deze site vindt u een set voorbeelddocumenten die u kunt aanpassen naar uw praktijksituatie. De documenten zijn goedgekeurd volgens de laatste principes van de kwaliteitsnormen 3.0. Er zijn echter geen rechten te ontlenen aan het gebruik van de protocollen ten aanzien van de accreditering. Onder 'Overige' vindt u welke schriftelijke documenten verplicht zijn met bijbehorende verwijzingen.

Indien u vragen hebt of indien u hulp op maat wenst bij het opstarten of continueren van de accreditatie kunt u Laura van Vlijmen benaderen. Laura werkt voor Onze Huisartsen en is te bereiken op: lvlijmen@onzehuisartsen.nl of tel. 06-33886984.