Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Salarisadministratie voor praktijken

Salarisverwerking is meer dan het alleen maar het uitbetalen van de salarissen. Het gaat bij een maandelijkse salarisadministratie ook om het verstrekken van salarisstroken, het opstellen van pro forma salarisberekeningen, de aangifte van loonheffingen, de opgave aan pensioenfondsen en het toepassen van wet- en regelgeving. Onze Huisartsen verzorgt de uitvoering van dit maandelijks terugkerend proces, waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang is.

Ruime ervaring

Onze Huisartsen voert sinds 2016 zelfstandig de salarisadminisratie voor de vijf  werkmaatschappijen (ongeveer 150 medewerkers) en inmiddels 5 huisartsenpraktijken. Onze salarisadministratie is goed op de hoogte wat er in onze sector speelt en van welke veranderingen er sprake is in de CAO Huisartsenzorg. Daar waar nodig kan de afdeling personeelszaken adviseren over bijvoorbeeld de interpretatie van bepaalde CAO artikelen.

Afas Profit

Onze Huisartsen werkt met Afas Profit. Dit systeem voldoet aan alle kwaliteits- en beveiligingseisen die nodig zijn voor een zeer betrouwbare en veilige uitvoering van de salarisadministartie. Een bijkomend voordeel is dat wij het aantal medewerkers dat gebruik maakt van dit systeem voordelig kunnen uitbreiden. Dat betekent dat wij de volledige verzorging van de salarisadministratie kunnen uitvoeren voor slechts €100,- per medewerker per jaar.

Meer informatie

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Bard Evers, manager financien & bedrijfsvoering (bevers@onzehuisartsen.nl). Zie hieronder een voorbeeld van een offerte met een gedetailleerdere uitwerking van de diensteverlening.