Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

KEI

Binnen KEI, de innovatie tak van Onze Huisartsen, worden onderwerpen ondergebracht die te maken hebben met Kwaliteit en Innovatie. Naast de scholingstak en projecten rondom Zorg op de Juiste plek, worden er onderwerpen binnen KEI opgepakt rondom Big Data, Lean in de huisartsenpraktijk, wetenschappelijk onderzoek en de toekomst van de huisartsenpraktijk.

In de Klankbordgroep van KEI waarin huisartsen zitting hebben die mee willen denken over zorgvernieuwingen worden de nieuwe ideeën getoetst en lopende projecten worden besproken.