Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Bewegingsapparaat

In het kader van de landelijke proeftuin populatie bekostiging is Onze Huisartsen in 2014 gestart in de regio Arnhem met het project kaderarts bewegingsapparaat. In dit project worden patiënten, die normaal doorgestuurd zouden worden naar een orthopeed, gezien door een kaderarts in de eigen buurt. Het project kaderarts bewegingsapparaat is gestart in Duiven en Westervoort en inmiddels met een tweede kaderarts uitgebreid naar Didam en Zevenaar en Huissen. Landelijk is het project op diverse plaatsen uitgerold (o.a. Eindhoven, Ede).

Het project kaderarts bewegingsapparaat is in 2015 geëvalueerd op patiënten ervaringen en ervaringen van zorgverleners. Daarnaast is op basis van HIS onderzoek gekeken wat er precies met patiënten in het zorgpad is gebeurd. De samenwerking tussen de huisartsen en de orthopeden is door het project geïntensiveerd. Hierdoor is het project bewegingsapparaat 2.0 van start gegaan om de zorgketen rondom klachten aan het bewegingsapparaat optimaal te organiseren in de regio.

Gezien het beperkte aantal kaderartsen is uitbreiding in de hele regio geen optie. Een oplossing zou kunnen zijn om binnen de regio, door middel van beslisondersteuning, georganiseerde consultatie, gerichte diagnostiek, geprotocolleerde zorgpaden en scholing, de samenwerking tussen professionals rondom het beweegapparaat (met name (kader)huisarts, fysiotherapeut en orthopeed) te intensiveren, waardoor patiënten betere zorg en op de juiste plek krijgen. De doelstelling van de werkgroep is:                                                                             

  • Door samenwerking tussen orthopeden, fysiotherapeuten en huisarts te versterken, kunnen verwijsstromen geoptimaliseerd en wachttijden (en onzekerheid) verkort worden.
  • Daarbij zorgen zorgverleners voor betere (digitale) en uniforme informatievoorziening naar patiënten, waardoor deze meer regie krijgen over hun eigen zorg en hun contact met zorgverleners.
  • Actievere samenwerking en uitwisselen van ervaringskennis tussen orthopeden en huisartsen versterkt de expertise bij huisartsen én orthopeed. Zo neemt de deskundigheid van alle betrokken zorgverleners toe.