Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Coördinatie rondom stagiaires

Het aantal studenten dat zich aanmeldt voor de opleiding tot doktersassistente is groter dan er opgeleid kunnen worden. Dit heeft mede te maken met het tekort aan stageplekken in de regio. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst is het belangrijk om voldoende doktersassistente op te leiden. Onze Huisartsen wil daarom gaan faciliteren rondom stagiaires in de regio, bijvoorbeeld door het oprichten van een centraal stage coördinatie bureau en goede regionale afspraken met de over stages en inhoud van de opleiding.