Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Dermatologie

In 2016 is onder begeleiding van Philips Health Suite Labs een herontwerp gemaakt van de dermatologie zorg in de regio in de vorm van een anderhalvelijns centrum dermatologie. In 2017 is gebleken na een onderzoek van KMPG Plexus dat er nog onvoldoende draagvlak is voor een apart dermatologie centrum inclusief populatie bekostiging. Er zullen de komende periode wel in een werkgroep dermatologie een aantal zorginhoudelijke samenwerkingsprojecten worden uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is een pro-actieve dermatologie zorg in de regio die rondom de patient is georganiseerd. De doelstelling van de werkgroep Dermatologie is: 

  • Door samenwerking tussen dermatoloog en huisarts te versterken, kunnen verwijsstromen geoptimaliseerd en wachttijden (en onzekerheid) verkort worden.
  • Daarbij zorgen zorgverleners voor betere (digitale) informatievoorziening naar patiënten, waardoor deze meer regie krijgen over hun eigen zorg en hun contact met zorgverleners. Daarbij willen de partijen ook eHealth inzetten.
  • Actievere samenwerking en uitwisselen van ervaringskennis tussen dermatologen en huisartsen versterkt de expertise bij huisartsen én dermatologen. Zo neemt de deskundigheid van alle betrokken zorgverleners toe.
  • Als actieve gemeenschap willen dermatologen en huisartsen bovendien investeren in meer proactieve en preventieve zorg, zodat huidaandoeningen vroegtijdig worden herkend en verergering wordt voorkomen.