Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Uitslag enquête KEI

Eind vorig jaar is een enquête gehouden onder alle huisartsen over KEI. In totaal hebben 62 huisartsen de enquête ingevuld. De uitslag van de enquête zal gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling van de BV KEI.

Uit de enquête komt naar voren dat huisartsen vooral van KEI verwachten dat er ondersteuning geboden wordt op het gebied van management, organisatie, regelwerk en ICT. Bij ICT werd bijvoorbeeld het verbeteren van de registratie en het stroomlijnen van het oproepsysteem genoemd. Nieuwe projecten die door KEI opgepakt kunnen worden zijn volgens de huisartsen o.a. digitaliseringsprojecten, e- health projecten, anderhalvelijsprojecten en bijvoorbeeld spreekuur doen met de specialist in de huisartsenpraktijk.

In de enquête wordt aangegeven dat KEI een rol kan spelen in de uitrol in de regio van projecten die nu al in huisartsen- praktijken worden uitgevoerd bijvoorbeeld rondom ICT, obesitas, laaggeletterdheid dementie en ouderenzorg. De website van Onze Huisartsen zal gebruikt gaan worden om inzicht te geven in projecten in de regio die mogelijk interessant zijn voor andere huisartsen. Aan praktische verbeterprojecten die je in je praktijk kan toepassen, is ook behoefte. Een voorbeeld zou kunnen zijn “lean management in de zorg”. De onderzoek tak van KEI kan een rol spelen bij de evaluatie van projecten in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

KEI kan volgens de huisartsen dienen als gesprekspartner en onderhandelaar richting de verzekeraar. Het creëren van media aandacht voor nieuwe projecten is ook een rol naar KEI evenals het betrekken van patiënten bij het uitwerken van nieuwe ideeën en het opstarten van projecten. De patiënten participatie zal in eerste instantie met zorgbelang worden opgepakt in samenwerking met de Ketenzorg BV.

In de enquête van KEI is geinventarisserd welke huisartsen een kaderopleiding of andere opleiding hebben gevolgd. Deze informatie is bruikbaar bij nieuwe projecten waar een speciaal opgeleide huisarts bij nodig is. Ook zijn een aantal huisartsen geinteresseerd in het volgen van een opleiding, zeker als deze financieel gefaciliteerd kan worden door Onze Huisartsen. Ook zijn een aantal huisartsen geinteresseerd in een promotie onderzoek. Er is veel belangstelling voor een rol van Onze Huisartsen bij de scholing van assistentes van de dagpraktijk.

Klik op de onderstaande link voor een powerpoint presentatie over de enquête KEI.