Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Oogzorg

Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel daaraan neemt ook de vraag naar tweedelijns oogheelkundige zorg explosief toe. Alle betrokken partijen staan voor het lastige vraagstuk hoe ze gezamenlijk kosteneffectieve oogzorg kunnen blijven bieden. Gezien zijn poortwachter functie zou de huisarts een cruciale positie daarbij moeten innemen. Op dit moment worden de meeste patiënten door de huisarts voor cataract, macula degeneratie, glaucoom, cornea klachten en klachten van de oogleden naar de tweedelijn doorverwezen. Oogheelkundige onderzoeksmogelijkheden en vaardigheden van de huisartsen zijn vaak beperkt. Binnen de oogzorg kunnen optometristen een grote rol krijgen in de regio bij niet acute patiënten zodat deze niet doorgestuurd hoeven te worden naar de tweedelijn. De optometristen en huisartsen kunnen gezamenlijk op geprotocolleerde wijze zorg leveren, dichtbij de patiënt, zonder wachttijd onder supervisie van de regionale oogarts. De komende periode zal gekeken worden of en hoe dit project verder vormgegeven kan gaan worden.