Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Pac Med

Eind 2017 is gestart met een kleine  pilot van 10 huisartsen rondom Big Data met de start up Pac Med. Het systeem geeft advies op basis van behandelingen die in huisartsenpraktijken zijn uitgevoerd.

Pac Med is gestart met een project rondom blaasontsteking. Door middel van een database van een aantal jaar van het Nivel kunnen huisartsen gericht advies krijgen over de behandeling van blaasontsteking. Per patiënt wordt een vergelijking gemaakt op 160 variabelen die van invloed zijn op het succes van de behandeling (vergelijking met 300.000 behandelingen) waarna de behandelopties op een rijtje gezet worden met de kans op succes voor deze specifieke patiënten. In de eerste tests is er ruim 11 procent meer kans op succes in vergelijking met het alleen volgen van de richtlijnen van de NHG.

In 2018 wordt gekeken of de samenwerking met Pac Med kan worden uitgebreid met meerdere indicatiegebieden.